Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Merkantil/drift
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732240100
E-post
Turid...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser