Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs
Stilling
Telefon
E-post
Bente....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser