Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Idrettsfag/kroppsøving/fremmedspråk
Stilling
Tilretteleggingskoord./Lærer
Telefon
+4732240151
E-post
Gro.Eli.L...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser