Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Byggfag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
+4731292247
E-post
Hans.Reid...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser