Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Elektrofag
Stilling
Lærer elektrofag
Telefon
+4731292200
E-post
Jonas.Si...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser