Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring
Stilling
Hjelpepleier/skoleassistent
Telefon
+4748109742
E-post
Christina...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser