Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Rådgiver
Stilling
Utdannings og sosialpedagogisk rådgiver
Telefon
E-post
bente...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser