Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Naturbruk
Stilling
Lærer anleggsgartner
Telefon
E-post
Thorolf....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser