Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Kari.Ann...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser