Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Spes.ped. assistenter
Stilling
Opplæringsleder
Telefon
E-post
Hege...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser