Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Musikk, dans og drama
Stilling
lektor med opprykk, musiker
Telefon
+4732113439
E-post
Gaute.A....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser