Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Elektro
Stilling
Pedagog, yrkesfaglærer
Telefon
E-post
Asad....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser