Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Helse og omsorg
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
Kristel.Bu...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser