Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Design og håndverk
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Linda.Knovl...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser