Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Service og samferdsel
Stilling
Adjunkt m/ tillegg
Telefon
+4732220605
E-post
karl.sem-...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser