Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lektor
Telefon
+4797980206
E-post
Jan-Erik...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser