Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Fagskolen Tinius Olsen
Kontor
Fagskolen Tinius Olsen - Administrasjon
Stilling
Kontorlærling
Telefon
E-post
liv.Ildr...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser