Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs
Stilling
Områdeleder fengselsundervisning
Telefon
+4733207440
E-post
Linn.F...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser