Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling C
Stilling
Lærer
Telefon
+4793222065
E-post
Jonas....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser