Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Teknologi og forskning
Stilling
Adjunkt m/ tilleggsutd.
Telefon
E-post
Mona.J...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser