Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ål vidaregåande skole
Kontor
Ål vgs - Bibliotek
Stilling
Administrasjonsleder
Telefon
+4732084509
E-post
Aud.Berit....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser