Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ål vidaregåande skole
Kontor
Ål vgs - BA,HO,SS
Stilling
Adjunkt m/till.utd
Telefon
E-post
tonje...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser