Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Midtfylket
Stilling
Fagarbeider
Telefon
E-post
Fredrik....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser