Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
IKT-enheten
Stilling
IT- konsulent
Telefon
E-post
Jens.Pe...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser