Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
IKT-enheten
Stilling
IT-medarbeider
Telefon
+4732113421
E-post
david.en...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser