Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Foretak
Virksomhet
BFK Tannhelse
Kontor
Fylkestannlegen
Stilling
Tannpleier
Telefon
E-post
Eline.Juel...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser