Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Foretak
Virksomhet
BFK Tannhelse
Kontor
Lier tannklinikk
Stilling
tannlegesekretær
Telefon
E-post
Mina.Ne...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser