Søk skoleplass

Opptaket av nye elever starter 1. februar

Du kan gjerne søke før, men vi behandler ikke søknadene før 1. februar. Du vil få svar fra oss ganske raskt etter du har søkt. Hvis du er så heldig at du har fått tilbud om plass hos oss, får du en frist på 10 dager til å svare.

Vi tar opp elever fortløpende til det er fullt på skolen.

Opptakskriterier

  • Aldersgrense 18 år - du må fylle 18 år innen 31.12 i skoleåret.
  • En hensiktsmessig fordeling av jenter og gutter på de ulike linjene.
  • På Utøvende Musikk må vi også ha en hensiktsmessig fordeling av instrumenter.
  • Vurdering av fravær fra tidligere skolegang.
  • Motivasjon for det faglige og sosiale tilbudet på skolen. Derfor er det viktig at du skriver litt om seg seg i søknaden og hvorfor du har lyst til å gå på Ringerike folkehøgskole.
  • Relevant bakgrunn kan bli vektlagt.