Økonomi

Denne oversikten viser hva et år på Ringerike folkehøgskole vil koste, avhengig av hvilke linje du velger. Undervisningen er gratis. Du betaler for kost og losji, fellesutgifter og linjeutgifter (herunder linjetur). 

Kostnadsoversikt for skoleåret 2018/2019
Alt er inkludert i denne oversikten, også alle valgfag.  Betalingene er fordelt utover hele skoleåret – og samsvarer grovt sett med utbetaling fra Statens lånekasse.

Innbetalingsplan
Her kan du se innbetalingsplan for 2018-2019. Det du skal betale – skolepengene – er fordelt over tolv forfallsdatoer fra midten av august til midten av mai. Innbetalingsplanen følger utbetalingsdatoene fra lånekassen, og med to unntak dekkes de månedlige innbetalingene om man har fullt lån og stipend. Unntakene er de to tilleggsfakturaene med forfall 15. august og 5. januar (merket oransje i innbetalingsplanen), disse må dere dekke av egne midler. Beløpet på tilleggsfakturaene avhenger av totalkostnaden på den linjen du går.

Innmeldingspenger – 2 000 kr
Angrefrist: Etter at du har betalt innmeldingspenger har du to ukers angrefrist. Du får tilsendt "angreskjema" som da evt må benyttes. Dersom du bruker denne retten, har du krav på å få tilbake innmeldingspengene.

Kost og losji – 70 500 kr
Alle måltider (4 om dagen) er inkludert i kostpengene, også i frihelger og på linjeturer.

Felleskostnader – 17 500 kr her er blant annet alle valgfagene inkludert.

Linjekostnader – fra 28 500 kr til 54 000 kr
Inkluderer alle utgifter på linjen, herunder alle turer, kurs, materiell, bruk av utstyr, etc. Se under hva kostnaden er for din linje.                                                                                               

Multisport
Stand Up & Revy         
Musikal
Dans
Visual Arts
Design & Fashion
Global Solidaritet
Utøvende Musikk

39 500 kr (inkl. tur til Alpene, Lanzarote og turer i Norge)
32 000 kr (inkl. tur til Dublin og London)
28 500 kr (inkl. tur til London og hyttetur i Norge)
35 000 kr (inkl. tur til London og Lanzarote)
39 000 kr (inkl. tur til New York og Barcelona)
38 000 kr (inkl. tur til New York og København)
54 000 kr (inkl. turer til Kenya, India og Storefjell)
30 000 kr (inkl. turer til Liverpool/Dublin og studiotur til fjells)

 

 

Hvor mange penger bruker en gjennomsnittselev?
Veldig individuelt, ditt vanlige forbruk av lommepenger kan være en pekepinn. 

Hvordan ordnes betalingen?
Alle elever får faktura på mail og i papirform i posthylla på skolen. Faktura for skolepenger har forfall den 15. hver måned når lån og stipend kommer fra Lånekassa. 

Hva skjer hvis jeg glemmer å betale til fristen?
Hvis du glemmer å betale fakturaen på skolepenger får du en purring fra oss. Vi følger helt normale rutiner for betaling (de samme som gjelder ellers i samfunnet). 

Betaler vi like mye hver  måned?
Dere betaler mer i september og januar fordi utbetalingen fra Lånekassa er større da. 

Hva koster ekstra?
Når du har betalt skolepenger, dekker dette  beløpet alt din linje gjør, turer, mat på turene osv.  Global Solidaritet må betale for vaksinene i tillegg. 

Bør jeg spare penger før jeg kommer?
Ja, det er alltid lurt å ha litt ekstra, særlig til linjeturene.

Hvordan søker jeg lån og stipend?
I midten av mai åpner Lånekassa for elektronisk søknad om lån og stipend. 

Når får jeg lån og stipend?
Dere må holde der oppdatert via  «Min side» på Lånekassa. Vi får melding når søknaden deres er behandlet, og sender en fil og bekrefter at dere er elever ved skolen i skoleåret 2017-2018. Da skal pengene være på konto iløpet av noen dager.