Hest*

Ringerike folkehøgskole har gangavstand til et av landets flotteste ridesentre. Hønefoss og Ringerike Rideklubb har imponerende fasiliteter med et tilbud til alle, fra nybegynnere til landslagsnivå.

Ridning og hestestell er et prosjektvalgfag som foregår fire dager etter jul: Her vil du lære  om ridning og stell av hester. Elevene deles  inn i grupper – avhengig av tidligere erfaring. Det blir noe teori, samt mye praksis i stall, på bane samt turridning. Vi vil berøre emner som hest på stall, atferd og stell, foring og veterinærlære. I ridehallen vil det bli jobbet med blant annet sits, overganger, bom- og bakkearbeid. Kurset avsluttes med en liten konkurranse, enten i sprang, dressur eller gymkhana. Dette vil foregå ut fra den enkeltes nivå og erfaring. Prosjektvalgfaget er gratis. 

Hest er et prosjektvalgfag som går over fire dager etter jul.

Kari Evjen, som til daglig er vår assisterende rektor, er instruktør  sammen med  Line Brusletto, fra Hønefoss og Ringerike Rideklubb.  Begge er utdannede ridelærere fra Norsk Hestesenter på Starum.  Det er plass til et begrenset antall elever.