Flerkulturelle aktiviteter

Vi inviterer ungdom med flyktningbakgrunn som er bosatt i Ringerike kommune til skolen vår for å drive med ulike aktiviteter sammen med oss. Her kan dere være med å komme med ideer til hva vi kan finne på sammen, og vi skal ikke se bort i fra at ungdommene vi inviterer også har gode ideer å komme med.

Fokuset er på hyggelig samvær og nye bekjentskaper gjennom felles aktiviteter i et flerkulturelt miljø.

Dette faget kan du bare velge på høsten.

Ansvarlig lærer er Karine Risnes som også er lærer på Global Solidaritet.