Fellesskapsteknologi

Vi skal spå framtida og løse verdensproblemer… I det minste skal vi prøve.

Er fellesskap positivt? Er det nødvendig? Trues det av teknologirevolusjonen?

Har du virkelig grublet over de fantastiske mulighetene og farene ved teknologi?
Hvordan ser samfunnet ut om 20/50/100 år?
Kan internett og ny teknologi brukes til å skape og forbedre fellesskap?
Hvor ofte bruker du mobilen? Er det for mye?
Hvilke teknologiske revolusjoner står vi overfor, og hvilke ferdigheter trengs?

Vi kommer til å utfordre hverandre praktisk og i diskusjoner rundt temaene teknologi og samfunn, fellesskap, sosiale medier, overvåkning, dystopi/utopi, teknologiske revolusjoner i historien og hvordan vi blir i Framtida.

Du får praktiske utfordringer og oppgaver både i timene og til "hjemmelekse".
Vi skal se filmer og videoer, spille spill og leke leker.

Vi skal gruble og prate, diskutere og visualisere.

Dette faget kan du bare velge på høsten.

Lærer: Kjetil Hallre


Publisert 25. mai 2019, oppdatert 1. juni 2019.