Bærekraft

Det skal det være gøy, praktisk, lærerikt og inspirerende å jobbe med klima- og miljø.

For miljøet: Skolen var naturligvis med i demonstrasjonene for miljøet i Oslo.

I løpet av året jobber vi ut ifra tre hovedtema: mat, plast og miljøgifter. Vi ønsker å se på hvordan vi kan gjøre enkle bærekraftige grep i hverdagen som gjør en forskjell. 

Mat
Mat er et stort tema og i disse øktene vil vi blant annet ha fokus på temaet «fra jord til bord» med innsanking og matlaging basert på naturen og skolens kjøkkenhages egne ressurser. Vi vil også rette søkelyset mot restemat/matkasting og tørking/konservering av mat. På våren vil vi også plante frø, dyrke frem stiklinger, plante ut nye planter i kjøkkenhagen og lage insektshotell. Dere lærer også mer om økologisk og kortreist mat og kompostering. 

Plast
Når det gjelder plast tar vi utgangspunkt i to store problemstillinger. Plastforurensning i naturen og havet og problematikken rundt plastemballasje. Vi drar blant annet på strandrydding, prøver oss på «plogging» og lager et lite prosjekt som omhandler plastemballasje. Vi lager også våre egne fruktposer i tekstil, i stedet for plastposene i butikken. Vi lager eget bivokspapir som kan erstatte matpapir og plastfolie, og i tillegg er supre julegaver. Sist, men ikke minst lager vi egne handlenett som forhåpentligvis kan erstatte enda flere plastposer.

Miljøpris: Hvert år deler skolen ut et miljøpris på. kr.20.000,-.  Prisen for 2018 gikk til Nordic Ocean Watch.  Her deler Morten rektor ut prisen til leder Simen Knudsen.  Elevene på Bærekraft valgfag bestemmer hvem prisen skal går til.

Miljøgifter
Temaet miljøgifter handler om hvordan vi kan hjelpe til å bevare naturen gjennom å være mer bevisst på hva slags miljøgifter som finnes i produktene vi bruker. I tillegg har det et klart helseaspekt fordi giftene som finnes i for eksempel kosmetikk også påvirker vår egen kropp. Vi setter oss mer inn i temaet og konkretiserer det ved å lage våre egne såper og sjampoer.  

Surfing: På valgfagsturen kan du få prøve deg på surfing.

Valgfagstur
Sist, men ikke minst har vi en valgfagstur til Hoddevika ved Stadt i april. Der får vi være med på strandrydding med organisasjonen «Nordic Ocean Watch» og i tillegg får dere et nybegynnerkurs i bølgesurfing. 

Dette faget velger du for hele året. Karine Risnes og Johanna Magnus er lærere.


Publisert 1. juni 2019, oppdatert 1. juni 2019.