Fag

Linjefag utgjør halvparten av undervisningstimene dine, resten er fellesfag, valgfag eller arrangementer.

Ringerike har åtte ulike linjer å velge mellom. Det bidrar til et spennende og mangfoldig skolefellesskap, med mange forskjellige elever og lærere. Det vi har felles, er engasjement og en glødende interesse for faget. 

Men, folkehøgskole er mye mer enn linjefag. Vi ønsker å utfordre deg i fellesfag vi mener er interessante, morsomme og viktige.  I de fagene blir du godt kjent med elevene på de andre linjene. Trening, seminarer, skolekor, morgensamling er noen eksempler.

Du kan velge mellom 29 valgfag - de aller fleste går ukentlig, men noen er samlet over fire dager på våren. Du kan velge maks åtte fag (16 t/u) fordi mange fag ligger parallelt. Du kan også velge å ikke ha noen. I februar må du velge et av prosjektvalgfagene som går over fire dager.