Knut Kleiven

Multisport

Hva er det beste ved å være ansatt på Ringerike folkehøgskole?
Vi har varierte arbeidsoppgaver, gode kolleger, og våkne og bevisste ungdommer i utvikling.

Hva mener du er det beste beste ved å være elev på Ringerike folkehøgskole?
En treffer folk som er ulik seg selv, en treffer voksne som bryr seg (om), en får nytt syn på verden,- en utvidet horisont…

Fra: Elverum

Undervisningsfag: Multisport linjefag, musikklytting, egentrening, lydteknikk

Faglig bakgrunn: Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Hamar og Elverum lærerhøgskole

Tidligere yrkeserfaring: Har jobbet i psykiatrien

Epost: knu...@viken.no