Leken teori

På Utøvende Musikk blir først og fremst dine praktiske ferdigheter spisset, utfordret og feiret. Samtidig blir også teorien du allerede kan eller vil lære forankret i praksis.

Du vil lære nødvendig teori gjennom lek, konkurranser, spill og praktiske øvelser!

Vi er lidenskapelig interessert i å gjøre musikkteori morsomt og engasjerende. Vi har derfor utviklet et flunkende nytt og grensesprengende opplegg som, gjennom spill, leker, konkurranser og praktiske øvelser, går gjennom musikkteori fra det grunnleggende til det helt avanserte. 

 Utøvende musikk Ringerike folkehøgskole teoriDersom elevene ønsker det, gjennomgår vi alle de musikkteoretiske temaene man må kunne dersom man skal ta teoriprøve for å studere musikk på universitetsnivå. Samtidig legges det opp til at man kan leke og konkurrere tross ulike forkunnskaper.

Teori uten praksis er meningsløs, mens praksis uten teori er retningsløs.

Kanskje den viktigste erfaringen dere får fra et år på Utøvende Musikk er turnélivet.