Bilde av Åse Haukelidsæter

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Helse og omsorg
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
ase.hauke...@bfk.no