Bilde av Ingebjørg Skibenes Sandvik

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Helse og omsorg
Stilling
Adjunkt m/tillegg
Telefon
E-post
Ingebjorg.Ski...@bfk.no