Bilde av Lise Smedberg

Undervisning i kroppsøving og idrettsfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Veiledningstjenester, elevvelferd og kroppsøving
Stilling
Lektor m/ tillegg
Telefon
E-post
Lise.Sm...@bfk.no