Bilde av Anne Stine Baumann Frost
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Design og håndverk
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Anne.Stine.B...@bfk.no