Bilde av Marianne Østerbø

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Realfag/Samfunnsfag/Økonimi
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Marianne...@bfk.no