Bilde av Camilla Bergstøl
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Elektrofag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Camilla....@bfk.no