Bilde av Michael Doc Hoff Stenbæk

Opplærings- og veiledningsrelatert arbeide innen skole.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Studspes m/hverdagslivstrening
Stilling
Spesialpedagog/Rådgiver
Telefon
E-post
Michel.Doc.H...@bfk.no