Bilde av Bjørn Steinar Bottegård

Gårdsdrift og anleggsdrift

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Bygg/anleggsteknikk/Naturbruk
Stilling
Lærer i anleggsteknikk
Telefon
E-post
Bjorn.Steina...@bfk.no