Bilde av Åshild Øjerud

Musikk, dans og drama

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Musikk,Dans,Drama/IB
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Ashild....@bfk.no