Bilde av Jane Bergersen

kontaktlærer Rosthaug vgs

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Ringerike fengsel
Stilling
adjunkt med tillegg
Telefon
E-post
jane.be...@bfk.no