Bilde av Haldis Sofie Garnås

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Inspiro
Stilling
Adjunkt m/opprykk - lærer
Telefon
+4732262867
E-post
Haldis.Sof...@bfk.no