Bilde av Bernt Bøckmann

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Realfag
Stilling
lektor
Telefon
E-post
bernt.b...@bfk.no