Bilde av Erik Helgerud

Lektor m/tilleggsutd

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling D
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
+4732251811
E-post
Erik.He...@bfk.no