Bilde av Karianne Hole
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling D
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Kariann...@bfk.no