Bilde av Niels Petter Vardøen

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag
Stilling
Lektor m/till. utd.
Telefon
E-post
Niels.Pett...@bfk.no